WelComE =)

♥ It AboUT sIMPLE Life To sHARE wITH oTHERS pEOPLe ♥♥♥♥♥

Tuesday, 4 June 2013

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

 dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang

 paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya

 Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

[QS. Al-Hujurat (49) : 13]No comments:

Post a Comment